Mệnh Bàn – Thiên Mệnh Khả Biến

 

Chư vị anh hùng,

BQT xin giới thiệu tới chư vị tính năng “mệnh bàn” của game mobile Khổng Minh.

Mệnh bàn làm một tính năng giúp tăng cường thuộc tính cho nhân vật.

Sau khi nhân vật đạt cấp 20 sẽ mở.

Chúa công sử dung sao tích lũy phụ bản cốt truyện để thăng cấp mệnh bàn, mỗi khi thăng cấp sẽ nhận được điểm thuộc tính.

Mỗi một vòng mệnh bàn gồm 10 cấp, sau khi đạt đủ 7 vòng, nhân vật chính đột phá võ tướng 6 sao đồng thời tăng chiến lực cực mạnh.