Kỳ Sách – Tuyệt Kỹ Định Giang Sơn

Chư vị anh hùng,

Trong game mobile Khổng Minh, nhân vật chính có một bộ kỹ năng niêng sử dụng trong chiến đấu.

Nhân vật có 4 kỹ năng kỳ sách chính bao gồm:

  • – Thất Tinh Quán Nhật:
  • [Vật lý] Đối với 1 mục tiêu tạo thành sát thương vật lý cố định đồng thời choáng 1 vòng.
  • – Phong Hỏa Liên Thiên:
  • [Vật lý] Đối với toàn thể địch nhân tạo thành sát thương vật lý cố định.
  • – Băng Hàn Thứ Cốt:
  • Giảm sát thương địch ở lần công kích sau, có tỷ lệ tăng Nộ Khí.
  • – Hữu Dưỡng Sinh Tức:
  • Hồi HP toàn bộ phe mình.

Kỹ năng kỳ sách có thể thăng cấp, thăng cấp tiêu hao Kỳ Sách Phù. Mỗi kỳ sách khi đạt cấp nhất định sẽ nhận thêm hiệu quả phụ thân hoặc ở kỳ duyên mới.

Thân ái.